Captions

350+ Attitude Status in Punjabi For Whatsapp, Instagram, and Facebook

Attitude Status in Punjabi For Whatsapp, Instagram, and Facebook

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਮੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੁਡੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਣਾ ਏਕ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁਖ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਦਰਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੂਪਚਾਰਿਤ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਟੀਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਠਨੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Translation:

Finding real Punjabi status is a hot topic in the Punjabi community, as it showcases authenticity and becomes a way to brighten up your social media profiles on platforms like WhatsApp, Instagram, and Facebook. By selecting the perfect Punjabi status that matches your mood, you can delight your friends, family, and all your followers. Writing status in Punjabi is an incredible way to express your emotions, whether you want to share happiness, sorrow, or bond with your loved ones. Through this method, you can extend your support to your dear Punjabi brethren and experience an unparalleled sense of connection. Here, you have a wide range of thoughts and sentiments to explain, with an abundance of options available. You can choose a poem here to tease your latest posts and create anticipation. You can read Punjabi status in Hindi and even use a link to share Punjabi videos for displaying Punjabi calligraphy on your social media profiles.

Best Attitude Status in Punjabi For Whatsapp, Instagram, and Facebook

 • ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
 • ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਖੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 • ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
 • ਜਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚ ਵੀਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਾਗ ਮੈਰੇ ਨਾਲ।
 • ਸਾਡਾ ਅਤਤ ਜਮਾਨਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਦੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਅਤਤ ਜਮਾਨਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।
 • ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਦਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
 • ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੁਆਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
 • ਅਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮੂਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।
 • ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਤਾਖ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ।
 • ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
 • ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
 • ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਵੀਰਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ।
 • ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਹਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਵੀ ਸੀਧਾ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹਾਂ।
 • ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
 • ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ।

Attitude Status in Punjabi For Whatsapp

 • ਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੀ,
 • ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜੱਗੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੇ ਨੀ।
 • ਮੇਰੀ ਅਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਤਵਾਦ,
 • ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤ ਨੀ।
 • ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰੀ ਜੱਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ,
 • ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸਾ।
 • ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ,
 • ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਵੇ।
 • ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੱਢ ਕੇ,
 • ਮੈਂ ਅਤਵਾਦੀ ਅਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ।
 • ਕੱਢ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧੇਰੇ,
 • ਸੋਚ ਬੋਹਤ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਬੰਦੇਰੇ।
 • ਜੇਲੋਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨੀ,
 • ਜੋਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਾਮ ਨੀ।
 • ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ,
 • ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਖੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਣ ਮੇਰੇ।
 • ਜੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਪਾ ਲਾਂ,
 • ਤੇਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਆਂ।
 • ਮੈਂ ਗੱਭਰਾਹਟ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅਾਂ,
 • ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਾਂ।
 • ਜੋ ਮੈਂ ਅਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਨਦਾ,
 • ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ।
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਮ ਕਰਦੀ ਨੀ,
 • ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕਰਦੀ ਨੀ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਚਾਹਦਾ ਹੈ,
 • ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
 • ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾਂਵਾ ਜਾਂਦਾ।
 • ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਆਖੀਰਤ ਤਕ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
 • ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੋ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
 • ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
 • ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਝਾਰਦਾ,
 • ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਰੇ ਗਮਲੇ ਤੇ ਨਿਭਾਰਦਾ।
 • ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
 • ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਂਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾ,
 • ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
 • ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੀ ਆਪਤਿ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਪਦਾ ਕੀ ਹੈ,
 • ਮੈਂ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
 • ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ,
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ।
 • ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਝਾਲਦਾ,
 • ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
 • ਮੈਂ ਸਾਮਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ,
 • ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
 • ਜੇਬ ਚ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ,
 • ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੰਗੀ ਪਈਗੀ।
 • ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,
 • ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ।
 • ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨੀ,
 • ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੀ ਰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਰਦਾ,
 • ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਿਪਾਉਂਦਾ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸ਼ੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
 • ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਇੰਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
 • ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਲਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
 • ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੀਛੇ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਂ,
 • ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
 • ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ,
 • ਤੇਰਾ ਕਰਮਕੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Attitude Status in Punjabi For Instagram

 • ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਠਾਏ ਟਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਐ,
 • ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਨਹੀ ਸਕਦਾ।
 • ਹਾਲੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ,
 • ਬਦਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਕਰਮਾਂ ਨੇ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅਾ ਉਹਦੀ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,
 • ਜੀਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜੀਣੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜੀਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
 • ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
 • ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਲੋ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
 • ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੋਹਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਪਾਂਦੇ,
 • ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ,
 • ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਫਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ।
 • ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੱਗ ਵਾਰਦੀ ਹੈ,
 • ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।
 • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,
 • ਹਰ ਏਕ ਪੀਂਡੇ ਚ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜਿਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ,
 • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲੰਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਕੋਈ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਖ਼ਯਾਲ ਰੱਖ ਲੈ,
 • ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ,
 • ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
 • ਅਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ,
 • ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
 • ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
 • ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਰਫ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁਰਮਿਆ ਤੌਰ ਤੇ,
 • ਮਸਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।
 • ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਨੇਹਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ,
 • ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹੱਕ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
 • ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
 • ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
 • ਮਗਰ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ,
 • ਉਹੀ ਪਤਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਲੜਨੀ ਹੈ,
 • ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹਨ।
 • ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ,
 • ਉਹੀ ਆਖੀਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਦ ਦੀ ਹੈ,
 • ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ,
 • ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਮਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਖਦ ਗਾਣੇ,
 • ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਖੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
 • ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 • ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕਰਨੇ ਹੋਂਦੇ ਨੇ,
 • ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
 • ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ।
 • ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਿਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,
 • ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ।
 • ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
 • ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕਤ ਦੀ।
 • ਜਿਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਾਣ ਨਾਲ ਰਖੋ,
 • ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਜੀ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ।
 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਧਾ ਰੱਖੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਮਿਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
 • ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੱਕਤ ਬਣਾਉ,
 • ਨਾ ਕਦੇ ਤੱਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਾ।
 • ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ,
 • ਬਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓਂਦੇ ਹਨ।
 • ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 • ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੈ,
 • ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਚੀਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ।
 • ਮਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ,
 • ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
 • ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਉਚੀ ਚੌਰੀ ਹੈ।
 • ਮਨੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,
 • ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
 • ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।

Attitude Status in Punjabi For Facebook

 • ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
 • ਨਾਮ ਕਾਮ ਚੋਕੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੱਛੋੜੇ।
 • ਸ਼ੋਖੀ ਜਿਹੀ ਨਿਬਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਤ ਨੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
 • ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੀ, ਜੋ ਜਾਮ ਪਿਉਂਦਾ ਸਿਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
 • ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਤ ਸਾਰੀ।
 • ਇਕ ਨਜਰ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ।
 • ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।
 • ਅੱਖਾਂ ਕੰਜੂਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆ ਸੁਤੇਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।
 • ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਈ ਦਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।
 • ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਦ੍ਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਗੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਾਉਣੀ ਆਂ।
 • ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਚੁੱਕਾਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।
 • ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਅਰੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
 • ਦਿੱਲੋਂ ਨਾ ਦਰਦ ਨੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਨ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ।
 • ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
 • ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
 • ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲੇਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
 • ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
 • ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
 • ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ।
 • ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਪੇਹਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
 • ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕੇ।
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਸਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਅਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
 • ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗੇ ਲਵਾਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਠਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
 • ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ।
 • ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ

Also Read:

Lovely Attitude Status in Punjabi For Whatsapp, Instagram

 • ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਜ਼ਰਬਨ ਹੈ,
 • ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਆਸਮਾਨ ਹੋਵੇ।
 • ਦਿਲ ਦਾ ਖਿੱਚਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ,
 • ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ।
 • ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ,
 • ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
 • ਜੋ ਵਾਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਭਾਏ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ,
 • ਬੇਬਾਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ।
 • ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
 • ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਅਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਸਾਗ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ,
 • ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਗੈਰਵਾਲੇ।
 • ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ,
 • ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਨ ਨਹੀਂ।
 • ਖੁਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੀਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ,
 • ਪਰ ਕਰਮ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਾਵਿੰਦੀ,
 • ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ,
 • ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾਯਣੇ ਨਹੀਂ,
 • ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਵਾਲ ਆਨੇ ਆ।
 • ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,
 • ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਓਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨੀ।
 • ਗੈਰਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ।
 • ਗੈਰਵਾਲੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
 • ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪ।
 • ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸਬ ਮੇਰੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
 • ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗ ਲਾਇਆ ਕਰ।
 • ਸਮਰਪਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ,
 • ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆਂ।
 • ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
 • ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਂ।
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ,
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
 • ਇਸ ਲਈ ਚਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੋਂਦੇ ਨੇ,
 • ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ।
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
 • ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਂਦੇ ਆਂ।
 • ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ,
 • ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਨੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਨ ਹੈ।
 • ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹੋਂਦੇ ਨੇ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਚੱਕੋ,
 • ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
 • ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਣਾ ਸਿੱਖੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗੀ।
 • ਜਿਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
 • ਉਹ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲੈ।
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ,
 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋਂਦੇ ਆਂ।
 • ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
 • ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਪਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।
 • ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ,
 • ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ।
 • ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚਾਵ ਹੈ।
 • ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ,
 • ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕੋਗੇ।
 • ਜੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
 • ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਰਫ ਦੂਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ।
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਰੱਖੋ,
 • ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ,
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ

Romantic Attitude Status in Punjabi For Whatsapp, Instagram

 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹਵਾ ਹਾਂ।
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤੇ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
 • ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ।
 • ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਪਾਰ ਹੈ।
 • ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਿਫ਼ਟ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
 • ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
 • ਜੇ ਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।
 • ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ।
 • ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ।
 • ਸਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਦੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ।
 • ਸਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।
 • ਤੇਰੀ ਹਾਂਣ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲਮਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਤਦਾ ਹਾਂ।
 • ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਕ ਖ਼ਲਾ ਸ਼ੀਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਈ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ।
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਰਕੇ ਹੋਏ ਸੁਰ ਵਜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
 • ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਬ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਦਾਰ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਣਾਂਵ ਗਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਿਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਨਾਹ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੀ ਹਁਦੀ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋ।
 • ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਮੋਲ ਮਨਾਂਣਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
 • ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋ।
 • ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
 • ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਮੌਸਮ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਸੂਭ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਨ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

250+ Birthday Captions For Mom

Inspirational Attitude Status in Punjabi For Whatsapp, Instagram

 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ????????????????
 • ਸੋਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇਰੀ, ਅਸਲੀ ਦਮਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ✨????
 • ਜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਲਾ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ????????????‍♂️
 • ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ਼ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ। ????????
 • ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ????????
 • ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਸਤਾਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਆਈ। ????????
 • ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ????????????????‍????
 • ਦਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੂਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ????????
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ????????????
 • ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ????????
 • ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਉ। ????????‍♂️????????
 • ਸ਼ਕਸ਼ਿਆਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ????????
 • ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ????????
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। ????????
 • ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲੰਘਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ⚡️????
 • ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ????????
 • ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਇਤ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ????????????
 • ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ????????????
 • ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਝੁਲਦੀ ਸਿੰਘ ਚਢਾ ਕੇ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ????????
 • ਮੇਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਹਿਨਤ ਨੂੰ ਅਨਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ????????????
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਦੇਵਾਂਦਾ ਹਾਂ। ????????
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਾ ਪਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹਾਂ। ????????
 • ਮੈਂ ਸੌਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ✨????????
 • ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ????????
 • ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਨਾ ਦਿਓ। ????????????
 • ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ????????
 • ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓਂਦਾ ਹਾਂ। ????✨
 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ। ????????
 • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਛੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ????????????
 • ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾਉਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ????????
 • ਮੈਂ ਗ਼ੈਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ????????????
 • ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ????????????
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਦਾਂਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ????????
 • ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ????????✨
 • ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿੱਚ ਵਿਚ ਹੈ। ????????????
 • ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹਿਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿਸਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ????????
 • ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰੇਤ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ????????
 • ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ⌛️????
 • ਜੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਯਾਸ਼ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ????????????
 • ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਕਿਤੀ ਹੈ। ????????

Conclusion

ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਯਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਮਹਿਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਸਫਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੋ

Related posts
Captions

225+ Love Anniversary Captions for Him and Her on Instagram

Captions

245+ Sleeping Dog Captions for Instagram

Captions

Art Captions For Instagram | Artist Captions & Art Quotes

Captions

Dope Captions to Express your Swag Vibes on Instagram

Sign up for our Newsletter and
stay informed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *