Captions

400+ Punjabi Status For Whatsapp, Instagram, and Facebook

Punjabi Status For Whatsapp, Instagram, and Facebook

Welcome to our collection of Punjabi status for Whatsapp, Instagram, and Facebook! If you’re looking to add a touch of Punjabi flair to your social media profiles, you’ve come to the right place. Punjabi, one of the most vibrant and widely spoken languages in India, is known for its rich cultural heritage, lively music, and warm-hearted people. Our curated selection of Punjabi statuses captures the essence of this beautiful language, allowing you to express yourself in style.

Whether you’re feeling joyful, thoughtful, romantic, or just want to share a glimpse of your Punjabi roots, our collection has something for everyone. From catchy one-liners to profound philosophical quotes, you’ll find a wide range of Punjabi statuses to suit your mood and personality. These statuses can serve as a reflection of your thoughts, emotions, and experiences, resonating with your followers and friends.

Best Punjabi Status For Whatsapp, Instagram, and Facebook

 • ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਠ ਕੇ ਚਲੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ।
 • ਜੇਹਨਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਉਤੇ ਹਸੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
 • ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੱਟ ਵੱਧੀ ਚੜੇਗੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਚੜੇਗੀ।
 • ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
 • ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜਦੇ ਦੋਸਤੋ।
 • ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
 • ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫ਼ਕਤ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
 • ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਅਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ।
 • ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੀਰਾਂ ਵਿਚ ਅਏ ਨੇ।
 • ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
 • ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੇਲ ਰਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।
 • ਖੁਦਗਰਜੀ ਹਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਕੇਬਲੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪ ਗਵਾਂਦੇ ਨੇ।
 • ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਮ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀਖੋ।
 • ਜੇਹਨੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਰਜੀ ਉਹਨੇ ਵਧ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
 • ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ।
 • ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਅਖਾਰੀ ਅਧਾਰ ਹੈ।
 • ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਕਰੋ।
 • ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 • ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਹਨਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Short Punjabi Status For Whatsapp, Instagram

 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਧੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੀ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਧੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ।
 • ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ।
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਬੈਠ ਜਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਆਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿਠੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੱਲੀ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।
 • ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜੱਗ ਉਠਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣ ਦਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਸੀ।
 • ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੂਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ।
 • ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁਛੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗਾ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
 • ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ?
 • ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗਲਾਂ ਦੀ ਪਰਚਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
 • ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੀ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
 • ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ।
 • ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਖਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵੀ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ।
 • ਤੇਰੇ ਸਾਮਨੇ ਅਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਚ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਥੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀ ਪੀਣਾ।
 • ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ।
 • ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁੰਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਚ ਖੱਬੇ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਤਲ ਚ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਹਣਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਟੂਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Romantic Punjabi Status

 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। – मेरे दिल की हद तेरे प्यार ने पार कर दी है।
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। – तेरे नाल प्यार पा के रब ने साडे दिल नूं चेर लिआ है।
 • ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। – तेरी कसम मेरी जिंदगी विच सभ तों कीमती चीज है।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਾਂ। – तूं मेरे दिल दी रौशनी है और मैं तेरी लाल रंग दी चादर हूं।
 • ਤੇਰੀ ਹਁਦਾਂ ‘ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀਣਦਾ ਹਾਂ। – तेरी हंदां ‘च मेरा दिल वसदा है, मैं जिंदगी भर तेरे नाल रोमांटिक जींदा हूं।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। – मेरे दिल दी हर धड़कन तेरे नाम लिखी हुई है।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ। – तूं मेरे दिल दा राजा है और मैं तेरी राणी।
 • ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ। – तेरे बिना दिल नहीं लगदा, तूं मेरे आसमान दी शोबा है।
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। – तेरे नाल प्यार करन दा मजा ही कुझ होर है, इह जिंदगी तां पल भर वी प्यार नाल गुज़री नहीं जांदी।
 • ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। – तेरे प्यार दा नाशा मेरे दिल नूं चड़ाया है।
 • ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਖੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। – तेरे प्यार विच मैं खो गया हां, तूं ही साडा जीवन दिन रात बन गया है।
 • ਤੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। – तेरे चेहरे दे नूर नाल मेरी दुनिया सजी हुई है।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਮੀਠਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। – तूं मेरी ज़िंदगी दा इक मीठा सच है, मेरे दिल दा इक प्यारा इलाज है।
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸਮ੍ਹਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। – तूं मेरे दिल दी शांति है, तूं मेरे रूह दा संभालनहार है।
 • ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਂਵਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। – तेरी मुस्कान मेरे दिल दे दरिया नूं चार चावां देंदी है।

Funny Punjabi Status For Instagram, Whatsapp, and Facebook

 • ਅਸਲੀ ਬਹੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਪੈਰ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਅੱਜ ਕਲ ਸਮਾਨੇ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਮੁਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਟਨਿਕ ਦਾ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਆ।
 • ਲੰਗਡੇ ਤੇ ਸੁੰਘਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਨੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੇ ਚਟਨੀ ਖਾਈਏ।
 • ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸੀਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, “ਅਪਣਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਆ।”
 • ਸੁਨਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ। ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦਾ।
 • ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਜੀ ਦੀ ਤਰਕਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇਤ ਵਾਂਗ ਬਤਾਸ਼ੇ ਖਾਈ।
 • ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਾਣੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ।
 • ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ।
 • ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ‘ਚ ਪਟੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਚੱਕੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੀ ਮੁੱਚੀਆਂ ਹਾਂ।
 • ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਰਗਾ।
 • ਹਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੋਬੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ।
 • ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਖਾਈ।
 • ਸਾਡੀ ਬਾਈਫਰੈਂਡ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਚੇ ਕਾਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬੇਲਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈ।
 • ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੈਕਸੀ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਫੇਰੀ ਆਪ੍ਰੂਵਾਲ ਲੈ ਲਈ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੇਜ ਵਰਗੀ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ।
 • ਮੈਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਰੀ ਆ।
 • ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਚਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੈਜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
 • ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਪੁਰੇ ਹੋਣੇ ਤਕ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸ ਵਾਰ ਨਿੱਕਰੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੀ ਆ?
 • ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਟਰੈਨ ਦੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇਰੀ ਚੀਟੀ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ‘ਕਮੀਨੀ’ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
 • ਤੂੰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲ ਹਾਂ।
 • ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
 • ਤੂੰ ਨੀ ਜੱਟ ਦੇ ਬੂਟਾ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੋਣਕੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਛਾਇਆ।
 • ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ।
 • ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਚੀਰ ਤੇ ਚੜੇਗਾ।
 • ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਹੰਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ।
 • ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰੰਗ ਪੱਟਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਨੀ ਕਾਲਜ਼ ਰਾਖਦੀ ਆ।
 • ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੰਗਲੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
 • ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸੀਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀਆਪੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਟੀਟ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਡ ਲੈਣਾ।
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੂਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੀਰਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਅਡ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਡੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।

Inspirational Punjabi Status For Whatsapp, Instagram, and Facebook

 • ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੱਜ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ।
 • ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਕਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨੀ ਪੈਦੀ ਏ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡੇ ਚਿਤ ਚੀਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੜਕੇ ਬੀਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆਂ।
 • ਮੇਹਨਤ ਇਕ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਜ਼਼ਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਕਰਮਵੀਰ ਬਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਫੱਸਣ ਨਾ ਦੇ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਏਕੱਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
 • ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
 • ਅੱਖਾਂ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ।
 • ਜੇਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਚਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਚਲੇਂਗੇ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਚੇ ਹੌਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।
 • ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਜਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
 • ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗਿਰਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡੀ ਪੰਡ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਓ।
 • ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਪਰਖ ਹੈ।
 • ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ।
 • ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਏ।
 • ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਘਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਮਨ ਚਲੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਠਾਇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਕ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡਾ ਸਪਨਾ ਤੇਰੇ ਜਗਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਪਨੇ ਵੀ ਤੁਝ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੌਬਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ।
 • ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਈਓ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦਸਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
 • ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੂਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਖ ਕੇ ਦਿਖਾ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਾਇਰਡ ਹੈ।

Punjabi Status For Whatsapp

 • असली लिवा आपणा नाम ही होवे, बाकी सब झूल झूल जाएंगे।
 • जिंदगी दी अच्छाई तां जीना सीख लेनी चाहिदी है, वरना बुराईआं तां हर कोई कर लेंदा आ।
 • सपने उम्र भर आपणे ही अपने होंगे, अपनी मेहनत तां नाकाम नहीं होवेगी।
 • दोस्तां दा ख्याल रखें, क्योंकि वोह हीं हमेशा तेरे निकट होंगे।
 • जीने दा मजा तां आपणे हीं समझोगे, इना दे जने तां कोई किते नहीं आपणा।
 • अपणी खुशियों नु चर्चे आपणे खुद हीं बनाओ, बाकी सब तां फैन्स हीं रह जाण्गे।
 • धीमे चलना सीखो, क्योंकि तेज चलने से पत्थर तां हीं टकराणे हुंदे आ।
 • जीवन च खुश रहो, क्योंकि तां जिस तरीके नाल जिएगे, उही तां दी छांव होंवेगी।
 • अकेलापन किसे नुकसान नहीं पहुंचाता, पर तां खुद नु अकेलापन समझ लो, उही तां जिन्दगी विच जीणे वाले होंवेगे।
 • खामोशी सब कुछ कह जाती है, बस समझने वाला चाहिदा है।
 • जिन्दगी दे रास्ते सफर जैसे हुंदे आ, तेरा मंजिल खुद तां तैयार कर लेंदी है।
 • गर्मी दिनां च खांबां नु घटाओ, बस खुद नु तां बरफ़ बना लो।
 • किस्मत च आकार पर्दा हुंदा आ, नाल नाल लाजमी हुंदी है।
 • सिर ऊचा रखो, पर अहंकार नहीं, लोग तां इंसान करदे आ, अहंकार करदे नहीं।
 • अगर तेरे सिर उत्ते ताज होवे, तां तेरे दिल विच सतविंदर सवारी होंवे।
 • दोस्तां नु दोस्ती विच दिलदारी चाहिदी है, ना की निवेदनी विच वफादारी।
 • जिन्दगी विच वखरी नाल रहो, तां रोज नवा इतिहास लिखदे जाण्गे।
 • कुछ लोग कहे जाणदे ने, तेरी मजबूरी नु समझन वाले हीं ने।
 • दोस्ती तां परखण वाले हीं करदे ने, दोस्तां दा दुसरा नाम जोड़न वाले हीं करदे ने।
 • आपणे वीर दे वरगा जज़्बा होवे, तां हिम्मत च खुद अपणी होंवेगी।
 • दुख होवे या सुख होवे, साथ निभाएंगे आपणे।
 • लोग तां कदे नहीं बदल सकदे, बस तुसी तां नुकसान नहीं पहुंचाओ।
 • आपणे सपने खुद पूरे करो, क्योंकि जिन्दगी तां दूसरे दे सपने हीं देखी जाण्दी है।
 • लोग तां कदे नहीं समझ सकदे, जिन्दगी विच कुछ ना कुछ सीख लिया करो।
 • दोस्तां दी गलतीआं देखने वाले हीं दोस्तां दा दोसरा नाम होंवेगा।
 • आपणे आप तोड़न नहीं, तां लोग दोड़ना आपणा छोड़ देंदे ने।
 • कर्म करो, फल ना करो, तेरा फल आपणे कर्म तां ले लेंदा है।
 • जिन्दगी दे रंग बदल जांदे आ, बस बदलन वाला तां तू होवेगा नहीं।
 • जदों लोग तेरे पीछे नाराज़ होंदे आ, तां समझ लो तू ऊँचा तां हीं होंवेगा।
 • जिन्दगी दे राह पर कोई बन्दीश नहीं होणी, बस तुसी चलदे रहो आपणी खुद की बन्दीश होंवेगी।
 • लोग तां आपणी जिंदगी विच आपणे आदरश नहीं बना सकदे, आपणे तां आदरश बनाओ, उही तां लोगों नु सिखावेगा।
 • जिन्दगी दी रवानगी च कोई बंदीश नहीं होंवेगी, बस तां अपणी देशभक्ती दा बंधन बना लो।
 • दोस्तां नु खोन नहीं दिया करिए, खोये हुए दोस्त वापस लौटते नहीं होंदे।
 • जिन्दगी विच सफर नु अपना सफर बना लो, दूसरे दे सफर च बस रुका हुंदा है।
 • खुद को इतना मजबूत बना लो, की तुसी लोगों दी ज़रूरत ना होवो।
 • जिन्दगी दी क़ीमत तां खुद ने तैनू आपणे हीं समझ लेनी चाहिदी है, वरना दूसरे तां उत्तम खिलाड़ी हीं लगदे जाण्दे हैं।
 • खुद तोड़ण वाले हीं तैनू तोड़ा हीं सकदे आ, दूसरे तां तैनू छेड़ा हीं सकदे आ।
 • जिन्दगी च खुश रहो, क्योंकि दुसरे तां तेरी खुशी तां रिसावे हीं करदेंगे।
 • जदों तू खुद तोड़दा होवेगा, तां तुसी दूसरों तोड़ लेंदेंगे।
 • जिन्दगी दी लम्बाई नु देख नहीं, बस तू जिन्दगी दी गहराई नु देख ले।

Punjabi Status For Instagram

 • जिन्हां ने मेरे वारे गलत सोच लिया, उन्हां ने मेरे लक्की नंबर नहीं देखा।
 • दिल दीवाना, ज़ुबानी वीरा, पंजाबी मैंनू इंसान बना दिया।
 • इश्क़ दी गल्लां पंजाबी बोल के राख दी आ, जीवे चुंबन वाले पानी दी आ।
 • साड़ी दुनिया नूं पाठ कराया हमने, बस ग़ल्लां च पंजाबी बोल दी आ।
 • पंजाब दी धरती ते आपनी मिट्टी दा नशा है, जदों जान्ह पंजाबी वीरा नुं मेहसूस करदा है।
 • ना कोई जात, ना कोई धर्म, सिर्फ़ पंजाबी नुं बोलदा है ये दिल।
 • पंजाबी मैं गुस्सा तू दूसरों नुं नहीं, अपणे आप नुं ही विशेष समझदा है।
 • दिल वी पंजाबी, ज़ुबान वी पंजाबी, फेर कौन कहदा की मैं हिन्दी नहीं समझदा।
 • जब तक गल्लां पंजाबी च नहीं होंदी, लोग निराश रह जांदे ने।
 • मेरे दिल विच बस इक ही चीज़ साफ़ है, पंजाबी बोलदे वक़्त मैं सब भूल जांदा हूँ।
 • पंजाबी सब्जी ते जिथों वापरी जावे, ओथों बिना अनगिनत पेय वी बण जांदा है।
 • मेरे आंगन विच ज़िन्दगी दी खुशबू है, पंजाबी भाशा वी एक सुगंध दिलांदी है।
 • लोग तारीफ़ करदे ने मेरी भव्यता दी, पंजाबी आदमी तेवी आपां नुं गर्व करदा है।
 • दिल मेरा पंजाबी, रुह मेरी पंजाबी, जीभ भी पंजाबी, फिर कौन कहदा की मैं देसी नहीं।
 • जिवे जीवे विस्की दे पेग दी खुशबू, पंजाबी बोलदे वक़्त मैं तैनूं भुला जांदा हूँ।
 • पंजाबी दिल तेरे उत्साही गीत गांवे, दुनिया वालों नुं पंजाबी तेरी आखिरी होंडी है।
 • मेरी पहचान है पंजाबी, मेरा गर्व है पंजाबी, जदों तक जीवंदा रहूंगा, बस पंजाबी ही रहूंगा।
 • पंजाबी मेरे दिल विच बसेरा कर गया, आज भी मेरी दिलदारी उत्साही पंजाबी आ रही है।
 • मेरा दिल पंजाबी, मेरी जीभ पंजाबी, तेरे आगे बाकी सब झूले भूल जांदे ने।
 • पंजाबी मैं बोलदा, दिमाग भी पंजाबी च चलदा, दुनिया वालों को शर्म आवेगी जब देखेंगे मेरी सुगंध।
 • जिवे जीवे पंजाबी, रंग वी पंजाबी, सब वख़्रे रंग पंजाबी च ढल जांदे हैं।
 • दिल विच वास है पंजाबी दा, दुनिया वाले विख़्याले हो जांदे ने।
 • पंजाबी मैं जीवंदा, पंजाबी मैं मरणा, जदों तक जीवंदी रहेगी, पंजाबी जी रहेगी।
 • पंजाबी मेरे दिल दी जुबान है, दुनिया दे समझे ने कोई नहीं।
 • जिवे जीवे शेर पंजाबी दा, गर्व वी पंजाबी दा, तूफ़ान वी पंजाबी दा।
 • जिथे जांदे ने पंजाबी, ओथे गर्मी आ जांदी है।
 • पंजाबी मैं दिल दा हूं राजा, अगर दुनिया वालों को लगता है तो अब तक नहीं समझा।
 • पंजाबी मेरा गर्व है, पंजाबी मेरा दिलांदी गाना है, जित्थे तक पंजाबी वीरा जांदे ने, उथों बोलदी है पंजाबी बोल।
 • जिवे जीवे पंजाबी दिमाग, तेरे आगे सब कुछ छल जांदा है।
 • पंजाबी दिल वाले वीरा, लोग आपां नुं ही वख़्रे मार जांदे हैं।
 • मेरी आवाज़ पंजाबी बोलदी है, जिथे तक सुनाई दे, ओथों ख़्याल वी पंजाबी दी चलदा है।
 • पंजाबी मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया दे वी पंजाबी भाई होंदे ने।
 • जिवे जीवे पंजाबी बोलदी जावे, तेरे आगे सब झूले बस चौंक जावे।
 • पंजाबी बोल वी छलवां लगदा है, दुनिया वालों को भी थोड़ी छलांग लगदी है।
 • मेरे बोल पंजाबी, मेरी भावनाएँ पंजाबी, जिथे तक मेरी आंख, ओथे तक मेरा दिल पंजाबी।

Also Read:

Punjabi Status For Facebook

 • ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰਬ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
 • ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਠਿੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
 • ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਖ਼ੁਦਾਇ ਲਈ ਜੀ ਰਹਿਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ।
 • ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚਾ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਰਵ ਸੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਰ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸਲੀ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਣ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਜਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੱਕਣ ਦੇਣਗੇ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਗ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਖ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਅਸਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਣਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸਲੀ ਦੋਸਤਾਣੇ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਓਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
 • ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨੁਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹਵਾਂ ਮੇਰੀ ਅਦਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕ ਹੋਵਾਂ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਤਂਗ ਉੜਾਉਣ ਦੇ ਸਾਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਰੂਪ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜਦੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇ ਉਠਾਉਂਗਾ।
 • ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕਹੇ।
 • ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ।
 • ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗਰੀਨ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਬਾਹੀ ਸੁਰੱਖੀ ਕਰਾਂਗਾ।
 • ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੂਲ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਮ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
 • ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਂਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।
 • ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੜਾਉਂਗਾ।
 • ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਈਆ ਕਰਾਂਗਾ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਗਾ।
 • ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Lovely Punjabi Status

 • ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। (तेरी मन्न मंदिर वर्गी है, तू मेरे दिल में वस्ता है।)
 • ਤੇਰੀ ਹੱਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। (तेरी हँसी मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾ। (तू मेरे जीवन का पल है, मैं तेरे लिए दिल दिया हुआ हूँ।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਦਾ ਰਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ। (तू मेरे रूह का रब है, मैं तेरे साथ हर पल रब को देखता हूँ।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲਮਹੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾ। (तू मेरे दिल की धड़कन है, मैं तेरे साथ हर पल की साझा हूँ।)
 • ਜੋ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। (जो तू हँसती है, वह मेरी दुनिया में ही हँसती है।)
 • ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (तेरी मुस्कान मेरे चेहरे पर रौशनी भर देती है।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹਾ। (तू मेरे दिल की रानी है, मैं तेरे लिए राजा हूँ।)
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। (तेरे नाल काम करदा होवां, तां दुनिया च कुझ वी मुश्किल नहीं।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਡਦਾ ਹਾ। (तू मेरे आसमान का तारा है, मैं तेरे साथ हर रोज़ उड़ता हूँ।)
 • ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (तेरे बिना मेरी जिंदगी नकारात्मक हो जाती है।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (तू मेरी आस का चिराग है, जिसने मेरी राह रौशनी दी है।)
 • ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ। (जो मैनूं तुसीं दिंदे हो, वह पूरी दुनिया का खजाना है।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। (तू मेरे प्यार की दुनिया है, जिसका कोई अंत नहीं।)
 • ਤੇਰੀ ਗਲਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖ੍ਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। (तेरी गलां च मेरी जिंदगी बसी होई है, तू मेरे ख्वाबों में वस्ता है।)
 • ਤੇਰੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। (तेरी आखां मेरे दिल की किताब को पढ़ती हैं।)
 • ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੰਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (जदों तूं हंसती है, मेरे सारे दुख भूल जाते हैं।)
 • ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾ। (मेरे दिल में तू वस्ता है, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ।)
 • ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। (तेरे नाल जीना मेरे लिए खुशी की शान है।)
 • ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। (तू मेरे दिल के राजा है, जिसके साथ सारी दुनिया है।)
 • ਤੇਰੀ ਆਖਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਚੰਦਨੀ ਹੈ। (तेरी आखां विच मेरी दुनिया वस्दी है, तू मेरे आसमान की चंदनी है।)
 • ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੋਹਬਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। (तेरी मुस्कान मेरे दिल की मोहब्बत का प्रमाण है।)

250+ Happy Birthday Captions for Boyfriend

Attitude Punjabi Status For Whatsapp and Instagram

 • ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
 • ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ।
 • ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ।
 • ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਦਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੇ ਨਿਕਲੇ।
 • ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
 • ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਸੀਧਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਉਣੀ ਫੈਲਾਉਂ?
 • ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੋਸ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ।
 • ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਮੁਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ।
 • ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ।
 • ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਧਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ।
 • ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ।
 • ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਧਾ ਬਾਹਰ ਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।
 • ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਜਗਦਾ ਹੈ।
 • ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਜੱਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਹੁਨਰ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਹਨੀ ਤੂੰ ਲਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜਤ ਨਹੀਂ।
 • ਮੇਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀਨਗਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਿੱਰਪਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਨਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ।
 • ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 • ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਇਜ਼਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਅਕੱਲੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
 • ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੇਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।
 • ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।

Conclusion

Punjabi status messages for platforms like WhatsApp, Instagram, and Facebook can be a great way to express your attitude and showcase your personality. Whether you’re looking to inspire, entertain, or simply add a touch of Punjabi flavor to your social media presence, these status messages can help you stand out. From sassy and witty one-liners to empowering and motivational statements, Punjabi status messages can capture the essence of your attitude and leave a lasting impression on your friends and followers. So go ahead and choose from the list above or create your own unique Punjabi status to make a statement that reflects who you are.

Related posts
Captions

225+ Love Anniversary Captions for Him and Her on Instagram

Captions

245+ Sleeping Dog Captions for Instagram

Captions

Art Captions For Instagram | Artist Captions & Art Quotes

Captions

Dope Captions to Express your Swag Vibes on Instagram

Sign up for our Newsletter and
stay informed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *